ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกศรา ชมเมืองบ้านบึงหญ้าโรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
2นางสาวรัชดาภร อินจันทร์อนุบาลสุโขทัยโรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป.ตาก เขต 1